bacchus

18 tekstów – auto­rem jest bac­chus.

Jest pięć ko­biet, które kochasz i pięć, których niena­widzisz, z tym że one wszyt­kie sta­nowią jedność. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 5 lipca 2011, 00:27

Bo marze­nia się spełniają... Marzysz nap­rawdę pięknie, ale Two­je życie, na­wet jeśli duża część z nich się spełni, zaw­sze będzie in­ne od te­go, które so­bie wcześniej wymarzyłaś. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 28 kwietnia 2011, 00:03

Choć marzę o tym żeby codzien­nie Cię do­tykać, to jed­nak nig­dy nie chciałbym Cię posiąść. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 10 lutego 2011, 01:47

Lu­bię pat­rzeć w górę. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 13 grudnia 2010, 22:58

Ir­racjo­nal­na to rzecz, że z ko­bietą jest jak z lo­giką - bez niej nic nie ma sensu. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 28 listopada 2010, 16:17

Po­każ mi jed­ne­go, który nie cier­pi. Ludzie wolą jak ich coś boli... 

myśl
zebrała 32 fiszki • 29 września 2010, 17:16

"Czy być strażakiem jest chu­jowo, czy to znaczy, że tak ta­nio sprze­daliśmy swo­je marzenia?" 

myśl
zebrała 10 fiszek • 28 września 2010, 00:09

Bóg stworzył świat w ta­ki sposób, żeby człowiek po­rafił latać. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 28 sierpnia 2010, 11:01

- Ta­to, co to jest śmierć?
- hmm, po­noć to śmierć jest naj­cu­dow­niej­szym or­gazmem w życiu.
Po­noć nie ma człowieka, który w chwi­li swo­jej śmier­ci nie 
po­myślałby - "Gdzie doszedłem?; Czy już doszedłem?". 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 26 sierpnia 2010, 00:42

Miłość jest uto­pią... Bo ni­by po co jest to per­ma­nen­tnie jej to­warzyszące - 'prawdziwa'? 

myśl
zebrała 4 fiszki • 24 sierpnia 2010, 01:25
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
A B C
Kalendarz
Aktywność